Onze speciale dank geldt: de gemeenten Terneuzen, Hulst, Sluis en de provincie Zeeland voor het verstrekken van subsidie. Ook dank aan de donateurs en de vele sponsors die het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen mede mogelijk maken. Met dit vertrouwen waren we ook vorig jaar in staat om voor de 34e keer een hoogstaand programma samen te stellen dat een plaats verdient op de internationale podia en tevens een positieve bijdrage levert aan de naamsbekendheid van de regio waar Wonen-Werken en Recreëren met het Festival als cultureel boegbeeld het behouden waard is.
Echo Verhuur - Heros Sluiskil - OVET bv Quality in bulk - TMS Terneuzen
Sagro Zeeuws-Vlaanderen - H4A

North Sea Port en enkele cultuurorganisaties slaan de handen ineen om de komende jaren veel cultuur op diverse podia te zetten. Het internationale karakter en actief zijn langs beide zijden van de Nederlands-Belgische grens is wat North Sea Port en de cultuurorganisaties samenbrengt.
North Sea Port steunt al ettelijke jaren diverse organisaties en initiatieven waaronder een aantal in de culturele sector. North Sea Port zet haar cultuursponsoring door en zal met 4 nieuwe hoofdsponsorschappen de komende jaren 6 culturele en maatschappelijke evenementen actief steunen: Gent Jazz, Gent Festival van Vlaanderen, Filmfest Gent, Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen met ook het Nazomer Festival en Four Freedom Awards.

Cultuur verbindt grensoverschrijdend
North Sea Port kiest voor deze partners en evenementen om de grensoverschrijdende verbondenheid tussen haven, bedrijven, de regio en het maatschappelijk leven te versterken. “Samen investeren we als partners in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Het gaat om initiatieven die net als de haven een internationaal, nationaal en regionaal knooppunt zijn voor dialoog, creativiteit en ondernemerschap”, aldus Jan Lagasse, CEO North Sea Port.
North Sea Port engageert zich hierbij voor een termijn van drie jaar. “Dit engagement geeft de cultuurorganisaties vertrouwen en steun op langere termijn. In coronatijden is gebleken dat dit meer dan ooit aan de orde is”, zegt Jan Lagasse. “De kruisbestuiving tussen traditie en vernieuwing, tussen beginners en ervaren rotten en de verbindende kracht van cultuur en dialoog, dat is wat bij de leuze van North Sea Port aansluit: ‘Together.Smarter’.”
Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, Rinus Meesen, directeur: “Het licht staat op groen om het Festival en haar 32e editie met wat aanpassingen vanaf 18 september tot 16 oktober door te laten gaan. Het festivalthema ’Onbegrensd Parels Klassiek’ geeft het grensoverschrijdende en de goede band met Vlaanderen/België aan. Deze editie op het podium: Carel Kraayenhof & Matangi Quartet, Collegium Vocale Gent, Sinfonia Rotterdam, Iris Hond, Jan-Willem Rozenboom, Ataneres Ensemble, Nordwestdeutsche Philharmonie, Il Gardellino, Duo Billitis, Berliner Symphoniker. www.festival-zvl.nl

North Sea Port is the proud sponsor of Gent Jazz, Flanders Festival Ghent, Film Fest Gent, Festival of Zeeuwsch-Vlaanderen, Zeeland Nazomerfestival and Four Freedom Awards.
North Sea Port and a number of cultural organisations are joining forces to put a lot of culture onto various stages in the coming years. An international character and being active on both sides of the Dutch-Belgian border is what unites North Sea Port and these cultural organisations.
North Sea Port has been supporting various organisations and initiatives for some years, including a number in the cultural sector. North Sea Port will be continuing its cultural sponsorship and actively supporting six cultural and social events with four new primary sponsorships in the coming years: Gent Jazz, Flanders Festival Ghent, Film Fest Gent, Festival of Zeeuwsch-Vlaanderen plus Zeeland Nazomerfestival and Four Freedom Awards.

Culture connects across borders
North Sea Port has chosen these partners and events to strengthen the cross-border connection between the port, companies, the region and society. "Together we are investing in an attractive living and working environment as partners. These are initiatives which, like the port, provide an international, national and regional hub for dialogue, creativity and entrepreneurship", says Jan Lagasse, CEO North Sea Port.
North Sea Port is committing itself for a period of three years. "This commitment will give cultural organisations confidence and support in the longer term. In these times of the coronavirus, it is clear that this is more important than ever", says Jan Lagasse. "The cross-fertilisation between tradition and innovation, between newcomers and old hands and the unifying power of culture and dialogue tie in with North Sea Port’s slogan: ‘Together.Smarter’.”
Festival of Zeeuwsch-Vlaanderen, Rinus Meesen, director: “We have been given the go-ahead for the 32nd edition of the Festival to take place from 18 September to 16 October, with some modifications. The festival's theme, ‘Boundless Classical Pearls’, is a nod to our cross-border character and our good relationship with Flanders/Belgium.
Informatieverzoek betreffende sponsoring:
Verzend
Bedankt. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Back to Top