Adresgegevens:
Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
Bellamystraat 26A
4532 CP Terneuzen
Telefoon  +31 (0) 115 64 97 51
E-mail info@festival-zvl.nl

Algemene leiding: Rinus Meesen
Bestuur:
Nicole Ivens, voorzitter
François Lauret, secretaris
Ido Mulder-van Giezen, penningmeester
Wybe de Graaf, bestuurslid
Nynke van der Ploeg, bestuurslid
Anton Bevers, bestuurslid
Erelid
Ed de Graaf
Joan Seijdlitz
Comité van aanbeveling:
Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen heeft de sympathie van een groep prominente burgers die dit evenement van harte bij u aanbevelen:
• Dhr. H.J.A. van Merrienboer, burgemeester van de gemeente Terneuzen;
• Mevr. Ilona Jense-van Haarst, burgemeester van Hulst
• Mevr. M. Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis;
• Dhr. drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland;
• Dhr. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde provincie Zeeland
• Dhr. Mr. Drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
• Dhr. J. Lagasse, Honorair Consul-Generaal der Nederlanden
• Dhr. ir. G. A.F. van Harten, voormalig directeur Dow Benelux
• Dhr. Drs. R.M. Smit, Voorzitter Raad van Bestuur ZorgSaam
• Dhr. D. Schalck, CEO North Sea Port
• Dhr. J.P.G. van der Peijl, Voorzitter Raad van Bestuur De Hoop Terneuzen

Programma samenstelling: Conrad van Alphen en Rinus Meesen
Website: Sascha Andeweg
Met dank aan alle vrijwilligers van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen​​​

Voor meer informatie:
Verzend
Bedankt. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Back to Top