Algemene leiding: Rinus Meesen
Bestuur: Wybe de Graaf, voorzitter
Joan Seijdlitz, secretaris
Ido Mulder-Van Giezen, penningmeester
Nicole Ivens, bestuurslid
Nynke van der Ploeg, bestuurslid
François Lauret, bestuurslid
Comité van aanbeveling:
Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen wordt gedragen door een groepvan prominente burgers, die dit evenement van harte bij u aanbevelen:
• Dhr. drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland;
• Dhr. drs. B.J. de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland;
• Dhr. W.J. de Graaf, voormalig dijkgraaf Waterschap Zeeuws-Vlaanderen;
• Mr. J.M.E. Seijdlitz, Ereconsul van België;
• Dhr. J-F. Mulder, burgemeester van de gemeente Hulst;
• Dhr. J.A.H. Lonink, burgemeester van de gemeente Terneuzen;
• Mevr. M. Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis;
• Dhr. Mr. Drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
• Dhr. J. Lagasse, CEO North Sea Port
• Dhr. ir. G. A.F. van Harten, voormalig directeur Dow Benelux
Programmasamenstelling:Conrad van Alphen, Rinus Meesen
Tekstbewerking:Han van Tulder
Website:Sascha Andeweg, www.designed.irish
Met dank aan: Alle vrijwilligers van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen.
De koffie in de pauze van verschillendeconcerten wordt verzorgd doorLions Club Zeeuws-Vlaanderen Zostera.
De opbrengst gaat naar een goed doel.
Verzend
Bedankt. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Back to Top